ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΜΑΙΟΣ
ΑΠΟ 1/9 ΕΩΣ 20/9


7 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ: 280€
ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ: 350€
ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ: 420€
ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ: 490€

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ: 200€
ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ: 250€
ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ: 300€
ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ: 350€

3 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ: 120€
ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ: 150€
ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ: 180€
ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ: 210€

ΙΟΥΝΙΟΣ
ΑΠΟ 1/6 ΕΩΣ 15/6


7 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ: 350€
ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ: 400€
ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ: 490€
ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ: 550€

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ: 250€
ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ: 300€
ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ: 350€
ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ: 400€
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΑΠΟ 1/9 ΕΩΣ 20/9


7 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ: 370€
ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ: 470€
ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ: 570€
ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ: 650€

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ: 270€
ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ: 320€
ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ: 420€
ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ: 520€
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΑΠΟ 20/9 ΕΩΣ 15/10


7 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ: 300€
ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ: 400€
ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ: 500€
ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ: 600€

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ: 200€
ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ: 250€
ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ: 300€
ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ: 350€